Projekti

Udruženje za razvoj medija i civilnog društva (URMCD) planira, organizuje i izvršava projekte u skladu sa ciljevima Udruženja datim u Statutu.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja:

  1. Rad na unaprjeđenju rada medija i civilnog društva u svim aspektima;
  2. Rad na unaprjeđenju razvoja praksi i praksi za mlade novinare;
  3. Zalaganje za slobodu medija i slobodu informisanja;
  4. Pomoć i podrška pri stručnom usavršavanju i doedukaciji mladih novinara;
  5. Održavanje seminara, radionica, konferencija, debata, u cilju umrežavanja mladih iz različitih profesija;
  6. Zalaganje za razvoj i implementacija projekata o temama mediji, civilno društvo, ljudska parava;
  7. Razmjena iskustava i informacija sa sličnim Udruženjima i drugim nevladinim
  8. organizacijama u zemlji i inostranstvu;
  9. Izdavanje knjiga, brošura, biltena i drugih publikacija, te pokretanje web-stranice/a radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Slijedi lista svih tekućih projekata Udruženja:

Šatro.info

Šatro info (satro.info) je satirični news portal koji vodi tim URMCD proširen dodatnim novinarima i dopisnicima.