Projekti

Udruženje za razvoj medija i civilnog društva (URMCD) planira, organizuje i izvršava projekte u skladu sa ciljevima Udruženja datim u Statutu.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja:

  1. Unaprjeđivanje rada medija i civilnog društva u svim aspektima;
  2. Zalaganje za razvoj i implementaciju projekata o temama mediji, civilno društvo, ljudska prava;
  3. Rad na razvijanju praksi sa akcentom na prakse za mlade novinare;
  4. Zalaganje za slobodu medija i slobodu informisanja;
  5. Pomoć i podrška pri stručnom usavršavanju i doedukaciji mladih novinara ;
  6. Organizovanje svih adekvatnih edukacija, treninga, seminara te sličnog programa prilagođenog civilnom društvu i njegovim trenutnim potrebama.

 Slijedi lista svih projekata Udruženja:

Fakat

Fact-checking projekat održan 2017. godine i predstavljala je emisiju koja je, u saradnji s portalima Raskrinkavanje i Istinomjer, radila analizu obećanja nosilaca javnih funkcija i razotkrivanje lažnih vijesti . Ovaj projekat je implementiran u suradnji sa Evropskom Unijom te se tom prilikom snimilo ukupno šest epizoda.

Šatro.info

Šatro info (satro.info) je satirični news portal koji vodi tim URMCD proširen dodatnim novinarima i dopisnicima.

Projekat „Politička odgovornost i kako je tražiti“ i kampanja #odgovornost

Projekat realizovan 2021. godine u cilju političkog opismenjavanja mladih, njihovog informisanja o političkom sistemu naše države na lokalnom ali i državnom nivou, pisanje i podnošenje građanskih inicijativa kao i ukazivanje na potrebu za ovakvom vrstom edukacije i plasiranja sadržaja. S tim u vezi, održana su tri treninga za 46 učesnika iz 20 lokalnih zajednica širom […]

Kampanja #Sjašite

Kampanja pod nazivom „Sjašite“ pokrenuta je zajedno sa partnerskim organizacijama Omladinski Resursni Centar Tuzla (ORC) i Mrežom Aktivističkih Promjena (MAP). Kampanja se dešavala u online i ‘offline’ prostoru te je kroz različite forme skretala pažnju javnosti na apsurd političkog narativa koji vlada u Bosni i Hercegovini. Tokom ove kampanje plasirana su 492 online  sadržaja. Realizirana […]