O nama

Udruženje za razvoj medija i civilnog društva (URMCD) je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, osnovana u novembru 2016. godine. Udruženje je osnovala ekipa iskusnih novinara i aktivista sa ciljem unapređenja medija i civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

 

Ciljevi i djelatnosti Udruženja, u skladu sa statutom:

  1. Rad na unaprjeđenju rada medija i civilnog društva u svim aspektima;
  2. Rad na unaprjeđenju razvoja praksi i praksi za mlade novinare;
  3. Zalaganje za slobodu medija i slobodu informisanja;
  4. Pomoć i podrška pri stručnom usavršavanju i doedukaciji mladih novinara;
  5. Održavanje seminara, radionica, konferencija, debata, u cilju umrežavanja mladih iz različitih profesija;
  6. Zalaganje za razvoj i implementacija projekata o temama mediji, civilno društvo, ljudska parava;
  7. Razmjena iskustava i informacija sa sličnim Udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
  8. Izdavanje knjiga, brošura, biltena i drugih publikacija, te pokretanje web-stranice/a radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

 

Ekipu iza URMCD-a čine 4 zaposlena na puno i polovično radno vrijeme, sa iskustvom iz više medija i nevladinig organizacija. Prvi projekat Udruženja je satirični online portal Šatro.info.

 

Fokusi Udruženja:

 

Misija – Stvoriti i zadržati medijske platforme kako bi se ojačala sloboda medija u Bosni i Hercegovini, a koja bi pružila podršku građanskoj participaciji i medijskom i građanskom obrazovanju mladih.

Vizija – Uspostavljen trajni standard medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, a kroz informisano i aktivno građanstvo kako u medijima tako i drugim sferama donošenja odluka i građanskog društva.

Mediji – koordinisanje novinarskog rada i medijskog istraživanja te razvijanje novih medijskih platformi. Prije svega, održavanje i unapređenje postojećih medijskih projekata Udruženja.

Edukacija – pružanjej kvalitetnog obrazovanja budućim i trenutnim medijskim radnicima, mladima i aktivistima sa ciljem unapređenja medijske i administrativne pismenosti, političke participacije i pomoći u razvoju vještina mladih, ali i drugih dijelova stanovništva.

Istraživanje – sticanje i održavanje precizne i aktuelne slike o našim oblastima stručnosti kroz dobro planirana istraživanja, naime: slobode medija, medijski aktivizam, ljudska prava, stanje mladih, omladinska participacija i upućenost u politiku, te iznošenje ovih podataka u javnost.

Partnerstva i usluge – pružanje trenerskih, edukatorskih i koordinatorskih usluga, te održavanje starih i ostvarivanje novih lokalnih i internacionalnih partnerstava u našem polju djelovanja. URMCD održava bazu podataka dostupnih trenera i kurikuluma za olakšan pristup zainteresiranim strankama.