Projekti

Politička odgovornost vol. 2

#odgovornost

Nakon uspješne serije radionica u prvoj seriji radionica “Politička odgovornost” uvidjeli smo interes građana Bosne i Hercegovine za ovakvom edukacijom. Kako su mnoge inicijative podnesene, a neke od njih i usvojene, odlučili smo nastaviti rad s aktivnim građanima u zajednicama. Ovoga puta je bio uključen i sistem mentorske podrške učesnicima radionice, nakon njenog završetka, a sve u cilju poboljšanja stvari na terenu, te pojačanoj saradnji između građana i lokalnih vlasti. Podneseno je 14 inicijativa u 12 lokalnih zajednica.