Projekti

„Politička odgovornost i kako je tražiti“ i kampanja #odgovornost

Projekat realizovan 2021. godine u cilju političkog opismenjavanja mladih, njihovog informisanja o političkom sistemu naše države na lokalnom ali i državnom nivou, pisanje i podnošenje građanskih inicijativa kao i ukazivanje na potrebu za ovakvom vrstom edukacije i plasiranja sadržaja. S tim u vezi, održana su tri treninga za 46 učesnika iz 20 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Također, u sklopu ovog projekta realizovano je 15 kvizova edukativnog karaktera u 15 lokalnih zajednica u BiH, a sve u cilju dodatnog edukovanja i podsticanja građana na političko opismenjavanje, ali i kritičko promišljanje. Pored kvizova, vođena je i online kampanja plasiranja sadržaja u vidu satiričnih članaka, meme-ova i videa. Putem ovog projekta, broj korisnika koji su konzumirali naš sadržaj iznosi više od 2,5 miliona ljudi.